top of page

PROCLAIMER

 

Inhoud

De informatie die door Kolthof Hoveniers wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

 

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kolthof Hoveniers kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Kolthof Hoveniers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie.

 

Verantwoordelijkheid

De afnemer van de informatie op de website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ook is de afnemer verplicht aanwijzingen van Kolthof Hoveniers omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

bottom of page